TM03-34

 

این مدل میکروسکوپ قادر است دید مجزا و واضحی از بخش های بدن بیمار به نمایش بگذارد. همچنین می توان از ین میکروسکوپ به صورت متصل به یونیت های گوش و حلق و بینی و یه به صورت مجزا بر روی پایه، با توجه به علاقه و نیاز پزشک مورد استفاده قرار گیرد.

 

حالت ایستاده هالوژن

 

حالت متصل LED