محصولات در زمینه آرتروسکوپی

انواع ابتراتور و شیت آرتروسکوپی متناسب با لنزهای 4 میلیمتر و 2.7 میلیمتر جهت جراحی‌های زانو، شانه و مچ دست